Rekisteriseloste

Tilitoimisto pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.

Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

Asiakkaan työntekijöiden palkka- ja verotiedot säilytetään palkanlaskennan tietojärjestelmässä (Finago Procountor) sekä tarvittavilta osin tilitoimiston tietokannassa sekä varmuuskopiona pilvessä (Dropbox ja Google Drive). Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle, kullekin henkilölle, eläkevakuutusyhtiöille ja Verohallinnolle.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnon tai muun viranomaisen tarkastajille.

Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

Veroilmoitukset sisältävät Verohallinnon asiakkaalta vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle.

Lisäksi asiakkaan tilintarkastajilla on pääsy kaikkiin kyseistä asiakasta koskeviin tilitoimistossa säilytettäviin henkilötietoihin.

Tilitoimistossa säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja säilytetään pääosin Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella. Google Driven serverit sijaitsevat oheisen kartan mukaisilla alueilla, Dropbox ilmoittaa säilyttävänsä tiedot Yhdysvalloissa.

Henkilörekisterit sijaitsevat tilitoimiston tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

Rekisterinpitäjä ja lisätietoja:

Tilitoimisto Novaconta
info@novaconta.fi

Asiakkaani kertovat:

Yhteistyössä

Ota minuun yhteyttä tai tutustu itse klikkaamalla logoa:

Verouutiset tarjoaa: